accordion

Het idee is de eerste stap binnen het bouwtraject, door inspiratie en uw persoonlijke wensen vormt u een beeld over het gewenste eind resultaat. Het is raadzaam om uw ideeen of plannen duidelijk te vizualiseren. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om duidelijk te maken wat u wilt.
Nu de plannen bekend zijn, moet er worden nagedacht hoe deze gerealiseerd gaan worden. Door een duidelijke lijst op te stellen van werkzaamheden, met daarin; stijl, materialen, en verdere wensen, creeert u een leidraad waarmee gerekend kan worden.

De eerste stap is hiermee gezet omdat er zo een indicatieve prijs gegeven kan worden. In grote lijnen weet u nu waar u aan toe bent. (het geheel kan nu verder worden gedetaileerd)
Het werk dat is verricht in voorgaande schakels zorgt ervoor dat er nu tot een bouwplan gekomen kan worden. Er kan nu een duidelijke bouwtekening worden getekend die aangeeft hoe het moet gaan worden. In de bouwtekening wordt op schaal aangegeven wat er allemaal veranderd en hoe dit moet worden gebouwd. Op basis hiervan kan nu het bouwbestek worden opgesteld.
Het bestek is de uiteindelijke technische bouwomschrijving waarmee gerekend kan worden. Hierin zijn alle zaken opgenomen die van invloed zijn op het bouwplan. Alles wat in het bestek wordt beschreven maakt het mogelijk om de bouw te kunnen realiseren en wat het geheel moet gaan kosten.

U heeft nu een overzichtelijk beeld gekregen over de kosten waarmee gekeken kan worden hoe u de financiering wilt regelen.
Door een gedetailleerd en uitgewerkt bestek weet u nu wat alles moet gaan kosten. Het is nu aan u hoe u dit gaat financieren. Finaciert u het zelf of maakt u aanspraak bij een bank in de vorm van een bouwdepot. Wanneer de finaciering rond is kan contractueel het bouwbestek ondertekend worden en kunnen wij beginnen met de planning en uitvoering.
Het uitgewerkte bestek wordt in de vorm van een offerte naar u toegestuurd. Hierin worden ook zaken als verzekeringen, garaties en de algemenen voorwaarden in opgenomen. Wanneer u besluit akkoord te gaan met de offerte dan kunt u deze ondertekend aan ons retourneren.
Er wordt vooraf gaande aan de uitvoering een duidelijke planning met u gemaakt over wanneer er gestart gaat worden en wat de uiteindelijke eiddatum wordt. De definitieve uitvoeringsplanning geeft aan wanneer welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Om de verschillende werkzaamheden binnen het bouwproces soepel in elkaar te laten overlopen, streven wij naar een strakke coordinatie. In de planning is al opgenomen wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden maar wij houden u tevens van begin tot oplevering op de hoogte over het verloop van de bouwuitvoering.
De werkzaamheden zijn verricht waarmee het bouwproces wordt geeindigd. Het geleverde werk wordt aan u overgedragen en u kunt gaan genieten van het gerealiseerde bouwplan. Het is voor ons erg belangrijk dat u snel wegwijs bent in uw nieuwe situatie, daarom geven wij na oplevering altijd voldoende nazorg.
Het idee is de eerste stap binnen het bouwtraject, door inspiratie en uw persoonlijke wensen vormt u een beeld over het gewenste eind resultaat. Het is raadzaam om uw ideeen of plannen duidelijk te vizualiseren. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om duidelijk te maken wat u wilt.
Nu de plannen bekend zijn, moet er worden nagedacht hoe deze gerealiseerd gaan worden. Door een duidelijke lijst op te stellen van werkzaamheden, met daarin; stijl, materialen, en verdere wensen, creeert u een leidraad waarmee gerekend kan worden.

De eerste stap is hiermee gezet omdat er zo een indicatieve prijs gegeven kan worden. In grote lijnen weet u nu waar u aan toe bent. (het geheel kan nu verder worden gedetaileerd)
Het werk dat is verricht in voorgaande schakels zorgt ervoor dat er nu tot een bouwplan gekomen kan worden. Er kan nu een duidelijke bouwtekening worden getekend die aangeeft hoe het moet gaan worden. In de bouwtekening wordt op schaal aangegeven wat er allemaal veranderd en hoe dit moet worden gebouwd. Op basis hiervan kan nu het bouwbestek worden opgesteld.
Het bestek is de uiteindelijke technische bouwomschrijving waarmee gerekend kan worden. Hierin zijn alle zaken opgenomen die van invloed zijn op het bouwplan. Alles wat in het bestek wordt beschreven maakt het mogelijk om de bouw te kunnen realiseren en wat het geheel moet gaan kosten.

U heeft nu een overzichtelijk beeld gekregen over de kosten waarmee gekeken kan worden hoe u de financiering wilt regelen.
Door een gedetailleerd en uitgewerkt bestek weet u nu wat alles moet gaan kosten. Het is nu aan u hoe u dit gaat financieren. Finaciert u het zelf of maakt u aanspraak bij een bank in de vorm van een bouwdepot. Wanneer de finaciering rond is kan contractueel het bouwbestek ondertekend worden en kunnen wij beginnen met de planning en uitvoering.
Het uitgewerkte bestek wordt in de vorm van een offerte naar u toegestuurd. Hierin worden ook zaken als verzekeringen, garaties en de algemenen voorwaarden in opgenomen. Wanneer u besluit akkoord te gaan met de offerte dan kunt u deze ondertekend aan ons retourneren.
Er wordt vooraf gaande aan de uitvoering een duidelijke planning met u gemaakt over wanneer er gestart gaat worden en wat de uiteindelijke eiddatum wordt. De definitieve uitvoeringsplanning geeft aan wanneer welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Om de verschillende werkzaamheden binnen het bouwproces soepel in elkaar te laten overlopen, streven wij naar een strakke coordinatie. In de planning is al opgenomen wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden maar wij houden u tevens van begin tot oplevering op de hoogte over het verloop van de bouwuitvoering.
De werkzaamheden zijn verricht waarmee het bouwproces wordt geeindigd. Het geleverde werk wordt aan u overgedragen en u kunt gaan genieten van het gerealiseerde bouwplan. Het is voor ons erg belangrijk dat u snel wegwijs bent in uw nieuwe situatie, daarom geven wij na oplevering altijd voldoende nazorg.